אולם אירועים – פריט 7.9
הגדרה בצו- אולם או גן לשמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות
תקופת הרישיון– 3 שנים
מאמרים-
עריכת אירועים בדירה, מהו אולם אירועים- פריט 7.9
עריכת אירועים בבית כנסת
עריכת אירועים במסעדה

אטליז – פריט 4.7ג
הגדרה בצו- אטליז- מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד החקלאות, משרד הבריאות
תקופת הרישיון– שנה
מאמרים-
הנחיות משרד הבריאות לטיפול בבשר באטליז ובמחלקות אטליז במרכול
מרכולים ועסקים המצויים בתוכם (טיפול במזון)

אימון גופני ללא מכשירים – אינו טעון רישוי
מאמרים-
האם מכון לאימון גופני ללא מכשירים ומכון פילאטיס הינם עסקים טעוני רישוי?

אירוע ציבורי – פריט 7.7ה
הגדרה בצו- אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה
תקופת הרישיון– שנה (לאירוע חד פעמי- יינתן רישיון לאותו אירוע)
מאמרים-
מהו ההבדל בין "אירוע ציבורי" שטעון רישיון עסק לכזה שאינו טעון רישיון
צ'ק ליסט מאוחד לרישוי אירוע חד פעמי

בית אבות – פריט 7.1ג
הגדרה בצו– בית אבות- מקום המשמש, או הנועד לשמש כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס"ד- 2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם.
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש, איכות הסביבה (לידיעה), משרד הבריאות
תקופת הרישיון– 3 שנים
מאמרים
מה ההבדל בין "בית אבות" (םריט 7.1 ג) לבין "דיור מוגן"
מהו "גיל הפרישה" – פריט 7.1ג

בית מלון – פריט 7.1א
הגדרה בצו– בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 2 קומות ועד 16 מיטות), איכות הסביבה (לידיעה), משטרה, משרד הבריאות
תקופת הרישיון– 3 שנים
מאמרים-
בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב – פריט 7.1ב
"בית מלון" או "בית בושת ?

בית קפה – פריט 4.2א
הגדרה בצו- בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 60 מ"ר לרבות סגירת חורף), משטרה, משרד הבריאות
תקופת הרישיון– 3 שנים
מאמרים
ההבדל בין "חנות מפעל" הנלווית לקונדיטוריה לבין "בית קפה"

בר אקטיבי – פריט 4.8
הגדרה בצו– משקאות משכרים- עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 60 מ"ר לרבות סגירת חורף), משטרה
תקופת הרישיון– שנה
מאמרים
"בר אקטיבי" – פריט 4.8

בריכת זרמים (ג'קוזי) – פריט 7.4ג
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
תקופת הרישיון– 3 שנים
מאמרים
בריכת זרמים – ג'קוזי

גידול בעלי חיים – פריט 3.2א
הגדרה בצו– בעלי חיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), איכות הסביבה, משרד החקלאות
תקופת הרישיון– 10 שנים
מאמרים
גידול בעלי חיים, החזקתם והטיפול בהם טעונים רישיון עסק
האם חוות ליטוף הינה עסק טעון רישוי

גידול בעלי חיים- עופות – פריט  3.2ח
הגדרה בצו– עופות- גידולם,אחזקתם,טיפול בהם
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), איכות הסביבה, משרד החקלאות
תקופת הרישיון- 10 שנים
חקיקה נוספת– יש לעיין בצו לגבי עמידה בדרישות תקנות נוספות
מאמרים
האם חוות ליטוף הינה עסק טעון רישוי

ג'קוזי – פריט 7.4ג
הגדרה בצו- בריכת זרמים (ג'קוזי)
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
תקופת הרישיון– 3 שנים
מאמרים
בריכת זרמים – ג'קוזי

הדברה –  3.3א
הגדרה בצו- הדברה תברואתית (להבדיל מהדברה חקלאית)
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש, עבודה ורווחה (לידיעה)
תקופת הרישיון– 15 שנים
מאמרים
האם נדרש רישיון עסק לכל מדביר?

הובלת מזון – פריט 4.6ד
הגדרה בצו– מזון מרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- הובלתו, הפצתו או חלוקתו
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, משרד הבריאות
תקופת הרישיון– 10 שנים
חקיקה נוספת– יש לעמוד בתנאים הנדרשים בחוק שירותי הובלה התשנ"ז – 1997
מאמרים
רישיון עסק לבעל משאית להובלת מזון בקירור

הסעת נוסעים – פריט 8.4א
הגדרה בצו- הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ"ר), איכות הסביבה (לידיעה), משטרה
תקופת הרישיון– 15 שנים
חקיקה נוספת– יש לעמוד בתנאים הנדרשים בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"ה -1985
מאמרים
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים – קיום דרישות המשטרה

חדר בריחה – אינו טעון רישיון
מאמרים
האם "חדר בריחה" טעון רישיון עסק?

יחידות אירוח – 7.1ב
הגדרה בצו– השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על 4
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 6 חדרים סך הכול בכול יחידות האירוח), משרד הבריאות
תקופת הרישיון- 5 שנים
מאמרים
השכרת יחידות אירוח – פריט 7.1ב
"יחידות אירוח" וצימרים – פריט 7.1ב
מהי "יחידת אירוח" – הגדרות שונות

ייצור ועיבוד מזון – פריט 4.6א
הגדרה בצו– מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ייצורו עיבודו- מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום. (ההגדרה הנ"ל ביחס לכמויות קטנות מהמצויינות בפריט זה יכללו בפריט 4.6ו)
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ"ר), איכות הסביבה (פריט 4.6ו- לידיעה בלבד), עבודה ורווחה (אינו נמצא בפריט 4.6ו), משרד הבריאות
תקופת רישיון– 10 שנים
חקיקה נוספת– יש לעמוד גם בתנאי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ"א-1960
מאמרים
האם בית אריזה לתוצרת חקלאית טעון רישיון עסק?

יריד מזון- פריט 7.7י
גורמים מאשרים– כיבוי אש, משרד הבריאות, משטרה (לידיעה)
תקופת הרישיון- שנה
מאמרים- 
מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה

כתובות קעקע – פריט 1.4ג
הגדרה בצו– כתובות קעקע, מקום לעשייתן
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ"ר), משרד הבריאות
תקופת הרישיון– 5 שנים
מאמרים
האם עסק של "קעקועי חינה" ברחוב הינו עסק טעון רישוי?

מירוץ מרתון – אינו טעון רישיון
מאמרים
האם מירוץ מרתון וטקס הסיום שלו טעונים רישיון עסק

מכון כושר – פריט 7.5
הגדרה בצו– למעט מכוני כושר המצויינים בצו (יש לעיין ברשימה המפורט בצו רישוי עסקים)
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ"ר),
תקופת הרישיון– 15 שנים
חקיקה נוספת– יש לעמוד גם בתנאי חוק מכוני כושר(רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994
מאמרים
מהו "מכון כושר" – סעיף 2ד(ג) לחוק , פריט 7.5
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים – קיום דרישות המשטרה

מכירת משקאות אלכוהוליים – פריט 4.8
הגדרה בצו– משקאות משכרים- עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 60 מ"ר לרבות סגירת חורף), משטרה.
תקופת הרישיון– 1 שנה
מאמרים
האם ניתן למכור בקיוסק משקאות אלכוהוליים
הגשת משקאות משכרים במסעדה על ידי מלצר שטרם מלאו לו 18
סעיף 23(א)- סגירה מנהלית של עסק המוכר משקאות משכרים
משקאות משכרים לקטינים- סעיף 193א לחוק העונשין- סעיף 23(א1)(1) לחוק רישוי עסקים
"בר אקטיבי" – פריט 4.8

מסעדה – פריט 4.2א
הגדרה בצו- בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 60 מ"ר לרבות סגירת חורף), משטרה, משרד הבריאות
תקופת הרישיון– 3 שנים
מאמרים
הגשת משקאות משכרים במסעדה על ידי מלצר שטרם מלאו לו 18
עריכת אירועים במסעדה

מעגנה – פריט 8.8ג
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש, איכות הסביבה, משטרה, משרד הבריאות (לידיעה)
תקופת הרישיון- 15 שנים
מאמרים– מעגנה – פריט 8.8ג

מרכול – פריט 4.7ב ופריט 4.7ד
הגדרה בצו– מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון (פריט 4.7ד יכלול מרכול שיש בו טיפול במזון).
גורמים מאשרים–  תכנון ובניה, כיבוי אש (ללא טיפול במזון- תצהיר עד 300 מ"ר, כולל טיפול במזון- ללא תצהיר), משרד הבריאות
תקופת רישיון– ללא טיפול במזון 10 שנים, כולל טיפול במזון 3 שנים
מאמרים
הנחיות משרד הבריאות לטיפול בבשר באטליז ובמחלקות אטליז במרכול
חיתוך מזון במעדניה או במרכול
מרכולים ועסקים המצויים בתוכם (טיפול במזון)

משחקים – פריט 7.6
הגדרה בצו- משחקים באמצעות מכונות המופעלות באופן מכני או חשמלי או בדרך אחרת וכן משחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיוצא באלה- מקום לעריכתם
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, מכבי אש (תצהיר בשטח פתוח), משטרה
תקופת הרישיון– שנה.
מאמרים
ההבדל בין "משחקים" ל"מתקני שעשועים"
מהם "משחקים"- סעיף 2ב(ב) לחוק רישוי עסקים (פריט 7.6)
תחולת חוק רישוי עסקים על עסקים בלתי חוקיים

מתקני שעשועים – פריט 7.10א
גורמים מאשרים- תכנון ובניה, מכבי אש(תצהיר),
תקופת הרישיון- 3 שנים
מאמרים
ההבדל בין "משחקים" לבין "מתקני שעשועים"

פילאטיס – ללא מכשירים, אינו טעון רישיון
מאמרים
האם מכון לאימון גופני ללא מכשירים ומכון פילאטיס הינם עסקים טעוני רישוי?

קיוסק – פריט 4.7א
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ"ר), משרד הבריאות (לידיעה)
תקופת הרישיון–  15 שנים
מאמרים
האם ניתן למכור בקיוסק משכאות אלכוהוליים
מהו "קיוסק" – פריט 4.7א

קייטנות – פריט 7.8א
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש, משרד הבריאות
תקופת הרישיון– 1 שנה
חקיקה נוספת– יש לעמוד גם בתנאי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) התש"ן- 1990
מאמרים
קייטנות בקיבוצים- פטור חלקי מחובת הוצאת רישיון עסק
רישוי קייטנות- פריט 7.8א ובקשת פטור
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים- קיום דרישות המשטרה

קייטרינג  (הסעדה)- פריט 4.6ה
הגדרה בצו– "הסעדה" (Catering) – מקום להכנת מזון לצורך הספקתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו ולמעט מפעל לייצור מזון ארוז מראש לשיווק לצרכן.
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ"ר), משרד הבריאות
תוקף הרישיון– 1 שנה
מאמרים
מהי "הסעדה (קייטרינג)- פריטים 4.6ה, 4.2ג
קייטרינג באירוע חברתי סגור בשטח פתוח

קעקועי חינה – אינו טעון רישיון
מאמרים
האם עסק של "קעקועי חינה" ברחוב הינו עסק טעון רישיון?

קניון –  פריט 6.8
הגדרה בצו- מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ"ר לפחות.
ניהול קניון– 6.8א
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, עבודה ורווחה (לידיעה), משרד הבריאות
תקופת הרישיון – 3 שנים
עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת לצו- כנ"ל למעט יידוע משרד העבודה והרווחה.
מאמרים
ההבדל בין "קניון" ל"מרכז מסחרי"

רוכלות – פריט 6.9
הגדרה– סעיף 2א(ה) לחוק רישוי עסקים- עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע.
גורמים מאשרים– ככלל הרישיון לרוכלות מתחלק לרוכלות מזון (יש ליידע את משרד הבריאות), רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת לצו (גורמים מאשרים לפי אותו פריט) ורוכלות אחרת- בכולן יש ליידע את כיבוי האש.
תוקף הרישיון– 1 שנה
חקיקה אחרת– יש לעיין בהוראות סעיף 2א לחוק רישוי עסקים
מאמרים- 
סמכות עירייה להגביל עיסוק ברוכלות
מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה