הגדרות מונחים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים ( להלן: " החוק"),  ובצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (הלן: "הצו")- קיימות הפניות רבות לחוקים
אחרים, וכן קיימים מונחים המוגדרים רק בפסיקה.

לנוחות המשתמשים, ערכנו בדף זה רשימה של כל המונחים, אשר לשם פרשנותם קיימת הפניה לחוק אחר, וכן ההגדרות שניתנו בפסיקה. לחיצה על מונח רלוונטי, תוביל את המשתמש לפוסט המפרט את הגדרת אותם מונחים. באותו פוסט ניתן גם למצא לינק לחוק הרלוונטי או לפסקי הדין.