הגדרה - תמרוק

בפקודת הרוקחים לאחר תיקונה הגדרת תמרוק היא כדלקמן:

“תמרוק” – כל חומר או תערובת חומרים המיועדים לבוא במגע עם חלקים חיצוניים של גוף האדם, במטרה עיקרית או בלעדית לנקותו, לבשמו, לשנות את מראהו, להגן או לשמור עליו או לשפר את ריחות הגוף, למעט תכשיר או ציוד רפואי; לעניין זה, “חלק חיצוני של גוף האדם” – שכבת העור החיצונית, שיער, ציפורניים, שפתיים, שיניים, ריריות חלל הפה ואיברי המין החיצוניים.;

[ההגדרה הקודמת (עד תיקון 2017) למונח “תמרוק” הייתה כדלקמן:

“חומר המיועד לבוא במגע עם חלקים חיצוניים של גוף האדם במטרה לנקותו, לבשמו, לייפותו, לשנות את מראהו, להגן או לשמור עליו או לשפר את ריחות הגוף, למעט “תכשיר”; לעניין זה, “חלק חיצוני של גוף האדם” – עור, שערות וציפורניים, וכן שיניים וחלל הפה.”]

פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ”א- 1981