הגדרה - פעילות ספורט

בחוק הספורט מוגדר המונח פעילות ספורט כדלקמן:

“ספורט” או “פעילות ספורט” – פעילות משחקית, בין תחרותית ובין שאינה תחרותית, אשר נדרש לה מאמץ גופני.

חוק הספורט, התשמ”ח – 1988