הגדרה - בית מרקחת

הגדרת המונח בפקודת הרוקחים הינה-   “בית מרקחת” – עסק וכל מקום המתנהל כדין, המשמש לרקיחה, למכירה קמעונאית או לחלוקה קמעונאית של  תכשירים;

יש לשים לב- בית מרקחת הפועל בית חולים או ב קופת חוללים אינו טעון רישיון עסק.

יש לשים לב כי על מנת להפעיל בית מרקחת יש לעמוד בדרישות הוראות הפקודה שכן עיסוק ברוקחות טעון רישיון גם על פי הוראות הפקודה.

פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ”א- 1981