אתר זה נועד לספק מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים.
באתר זה מובאת הפסיקה העדכנית הדנה בסוגיות משפטיות בתחום זה, וכן עדכוני הצעות חוק, הנחיות ונהלים רלוונטיים.
באתר זה מתפרסמים מאמרים מעשיים ועקרוניים שונים וכן שאלות ותשובות, שנערכו על ידי מר אלחנן משי ומר אשר גרנר, העוסקים בפרקטיקה הנוהגת ברישוי עסקים ובשאלות שטרם ניתן להן מענה בפסיקה או בחקיקה.
אנו מאמינים כי הפרסומים המשפטיים והמעשיים יהוו כלי עזר שימושי לכל העוסקים בתחום.

שושי יוסקוביץ', עו"ד .LL.M

shoshi_192

עורכת דין משנת 1987.
בשנים 1998-2003 כיהנתי כממונה על רישוי עסקים בעיריית נתניה. לאחר מכן ביצעתי את פרויקט איגום פסקי הדין בתחום רישוי העסקים עבור משרד הפנים, וכן הרציתי ולימדתי בקורסים שונים בתחום.
במהלך שנות עבודתי כיהנתי בתפקיד סגן היועץ המשפטי של חברת פועלים שוקי הון והשקעות בע"מ, כדירקטורית בחברת ניהול תיקים של בנק אוצר החייל, כיו"ר תאגיד המים "מי נתניה" וכיועצת משפטית של בורסת היהלומים הישראלית בע"מ.
כיום הנני עוסקת כעורכת דין פרטית במשפט האזרחי והמסחרי, הן בעריכת חוזים בתחומי המסחר השונים והן בליווי הלקוח במהלך עסקיו השוטף. בתחום רישוי עסקים הנני מרצה בפני גופים שונים, עורכת ומנהלת אתר זה (buslic.co.il), מייעצת ומכינה חוות דעת, ומסייעת לרשויות בכתיבת המפרט הרשותי.

אלחנן משי

elhanan

בעבר שירתתי 25 שנים בצה"ל במסגרת יחידות ההגנה האוירית.
עם שחרורי משירות צבאי מוניתי למנהל אגף רישוי עסקים בעריית תל-אביב, תפקיד אותו מילאתי במשך 23 שנים.
במהלך שנות עבודתי כיהנתי כחבר בוועדה הבין משרדית לרישוי עסקים מיום הקמתה, ובמסגרת זו אף הייתי שותף לכל הליכי החקיקה השונים בתחום לאורך השנים, נטלתי חלק בגיבוש המדיניות לקיום אירועים המוניים והייתי שותף פעיל בוועדת קובי הבר אשר גיבשה את הרפורמה בחוק רישוי עסקים.

כיום הנני יועץ למספר רשויות מקומיות בתחום רישוי עסקים ומסייע בגיבוש והטמעת הרפורמה בתחום. כן הנני מרצה בפני גופים שונים ובקורסים מטעם משרד הפנים המיועדים לעובדי רשויות הרישוי.

אשר גרנר

Asher1

 שירתתי 22 שנה בחיל הים.
עם שחרורי מהצבא מוניתי לראש אגף רישוי עסקים ואתרי רחצה במשרד הפנים, תפקיד אותו מילאתי במשך 18 שנים.
במהלך עבודתי במשרד הפנים עסקתי בתחום הרגולציה, יזום וקידום חקיקה, קידום הרפורמות בתחום רישוי עסקים ובתחום אתרי רחצה, מיסוד תורת רישוי עסקים, הסדרת ההכשרות הנדרשות בתחום ועוד.
בנוסף, שימשתי בתחילה כמרכז הוועדה הבינמשרדית ברישוי עסקים ולאחר מכן כיו"ר הוועדה, עד שנת 2021.  כיום הנני משמש כיועץ מומחה ומרצה ברישוי עסקים ואתרי רחצה. 

 

כל תגובה, שאלה, הערה, תיקון או בקשה יתקבלו בברכה.

אנא, אל תהססו לפנות אלינו.

צור קשר