חוק, תקנות וצו
רישוי & עסקים
מידע הנדרש לכל בעל עסק על הליכי הרישוי, סוגי עסקים ונושאים מעשיים נוספים
צ'יק צ'ק ליסט
מה שצריך לדעת ולבדוק לפני שפותחים עסק - בניית צ'ק ליסט אישי
חומר עזר
מאמרים אחרונים
חדר הקפאה המצוי באטליז אינו נדרש לרישוי נפרד
כניסה לתוקף של "רישוי מזורז" תוך כדי הליך הרישוי
הקלה בדרישות תוך כדי הליך רישוי
אישור נגישות למחנה נוער הפועל במבנה בעל רישיון לפריט 7.1א (מלון, פנסיון אכסניה)
אחסון דלק לצורך תיפעול עסק אחר