מאמרים אחרונים

תיקון בתקנות ובצו – 29.11.21
אירוח בקפסולות – פריט 7.1א
סקירת עיקרי תיקון 36 לחוק רישוי עסקים
השגה על “סירוב הנדסה” למתן רישיון
קיר טיפוס
מכתב פומבי לוועדת החקירה בנושא אסון הר מירון
תקנות 26-29- חידוש רישיונות – דגשים מעשיים
עירייה לא חויבה בנזק שנגרם בעסק למרות שלא אכפה צו סגירה שיפוטי