מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים


מאמרים אחרונים


הוראות חוק היכולות לסייע בפתרון בעיות בתקופת משבר הקורונה

אספנו עבורכם מספר שאלות ותשובות, היכולות לסייע בקבלת החלטות בתקופת משבר הקורונה, על פי הוראות החוק הקיימות, גם ללא צורך להסתייע בהנחיות מיוחדות לתקופה.
למותר לציין שהוראות אלו יכולות לסייע בקבלת החלטות גם בימים רגילים.

להמשיך לקרוא הוראות חוק היכולות לסייע בפתרון בעיות בתקופת משבר הקורונה

נגיף הקורונה- הארכת תוקף ודחיית מועדים ברישוי עסקים וקישור לאתרים הרישמיים המעודכנים

אתמול, 25.3.2020, התפרסמו תקנות בעניין הארכת תוקף ודחיית מועדים. תקנות אלו נוגעות גם להארכת מועדים ברישוי עסקים.
מכתב אגף בכיר לרישוי עסקים במשרד הפנים המסביר תקנות אלו.
הסבר על תקנות הארכת רישיונות 25.03.20

קישור למכלול הצויים שהוצאו בעניין משבר הקורונה כפי שמפורסם באתר נבו-
צווי הקורונה המעודכנים

קישור לאתר משרד הפנים- אגף בכיר רישוי עסקים בו מתעדכן באופן שוטף המידע הנוגע לרישוי עסקים בתקופת הקורונה- אתר משרד הפנים אגף בכיר רישוי עסקים

בשל תכיפות השינויים, הנהלת האתר, מפנה את קוראינו לאתרים הרישמיים בהם מתפרסמים העידכונים השוטפים. 

צריך להקל על בעלי עסקים כבר עכשיו- משבר הקורונה

אגף בכיר רישוי עסקים פרסם בימים אחרונים ריכוז של ההנחיות והתקנות שהוציאו הגורמים השונים, הנוגעים להתנהלות עסקים טעוני רישוי במשבר הקורונה.

אך בכך לא די. בעלי העסקים היושבים בבתיהם, בעוד העסקים סגורים ונעולים, צריכים לדעת שלאחר המשבר יהיה להם לאן לחזור, וכי הרשויות יהיו שם למענם, יפחיתו את האכיפה לתקופה מסוימת ויסיעו להם ולכל המשק להשתקם.

מאמר הדעה הזה מפרט את הנהלים שאפשר לאמץ ולפרסם כבר עתה על מנת להרגיע את אותם בעלי עסקים.

 המאמר נכתב על ידי אלחנן משי ועו”ד שושי יוסקוביץ’ במשותף

להמשיך לקרוא צריך להקל על בעלי עסקים כבר עכשיו- משבר הקורונה

רישוי עסק של מתקני נינג’ה

נשאלנו האם עסק של מתקני נינג’ה טעון רישיון עסק ואם כן, לפי אילו פריטי רישוי.
עסק של מתקני נינג’ה טעון רישוי לפי פריט 7.10א- מתקני שעשועים.
במידה ועסק זה מצוי במתחם סגור, בשטח העולה על 800 מ”ר וקיימים בו גם מתקני חדר כושר (כגון: מתקני הרמת משקולות), יהיה העסק טעון רישוי גם לפי פריט 7.5- חדר כושר.
לעניין העדר צורך ברישוי של מתקני ספורט בגינות משחקים, ראה גם- ההבדל בין משחקים למתקני שעשועים

חקיקה:
צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי), התשע”ט 2018 פריטים 7.10א, 7.5
חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), תשנ”ד- 1994ראה הגדרת מכון כושר

 

 

חישוב שטח העסק לעניין אישור כיבוי אש על יסוד תצהיר בעל העסק

כאשר עסק, היכול לקבל אישור כיבוי אש על בסיס תצהיר, מורכב ממבנה וממגרש פתוח – חישוב שטח העסק לעניין הגשת תצהיר לאישור כיבוי אש, ייעשה לפי השטח המבונה.
מאמר זה מבוסס על תשובתו של מר יצחק שמעוני לדיון שנערך בנושא.

להמשיך לקרוא חישוב שטח העסק לעניין אישור כיבוי אש על יסוד תצהיר בעל העסק