מאמרים אחרונים

מכתב פומבי לוועדת החקירה בנושא אסון הר מירון
תקנות 26-29- חידוש רישיונות – דגשים מעשיים
עירייה לא חויבה בנזק שנגרם בעסק למרות שלא אכפה צו סגירה שיפוטי
ערעור על החלטת בית משפט בעניין צו סגירה מנהלי ייעשה בהליך פלילי
ביטול הסכם שכירות כאשר לא ניתן לקבל רישיון עסק
סעיף 8ב לחוק- נגישות
פורסמה הצעת חוק התוכנית הכלכלית לשנות התקציב 2021-2022- פרק רישוי עסקים
פורסם להערות הציבור תזכיר תקנות חומרים מסוכנים (פסולת מסוכנת) שיחליפו את תקנות רישוי עסקים