מאמרים אחרונים

השכרת סירות פדלים וחתירה טעונה רישיון עסק – פריט 8.8.א

נשאלנו האם השכרת סירות פדלים או סירות חתירה  או סירות קייקים באגם, פארק, מאגר סגור, נחל וכיו”ב טעונות רישיון עסק.
ענינו כי עיסוקים אלו טעונים רישוי לפי פריט 8.8.א

להמשיך לקרוא השכרת סירות פדלים וחתירה טעונה רישיון עסק – פריט 8.8.א

הצעת חוק ההסדרים 2020 מבטלת בפועל את חובת פירסום המפרטים האחידים

קשה להבין כיצד המחוקק שהבין את החשיבות הקריטית של פרסום המפרטים האחידים לקידום והצלחה של כל רפורמה ברישוי עסקים, באשר היא, וחייב בתיקון 34 את נותני האישור לפרסמם בתוך מספר שנים מצומצם, לוקח עתה אחורה ומבטל בפועל חובה זו.

אנו מצרפים את נוסח המכתב ששלחנו לשר הפנים, שר האוצר ועוד גורמים חשובים ומשפיעים, לחזור בהם מהתיקון המוצע.

להמשיך לקרוא הצעת חוק ההסדרים 2020 מבטלת בפועל את חובת פירסום המפרטים האחידים

אכיפה מנהלית ברישוי עסקים כאמצעי למיגור הפשיעה

 במאמר זה, המהווה מאמר המשך למאמר שפירסמנו – “בין אכיפה פלילית לאכיפה מנהלית בחוק רישוי עסקים”, אנו דנים בשימוש באכיפה המנהלית על פי הוראות חוק רישוי עסקים ככלי למיגור הפשיעה בישראל. 

להמשיך לקרוא אכיפה מנהלית ברישוי עסקים כאמצעי למיגור הפשיעה

בין אכיפה פלילית לאכיפה מנהלית בחוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים (“החוק”) הינו חוק רגולטיבי במהותו. הוראותיו  ניתנות לאכיפה הן בכלים מנהליים והן בכלים פליליים. אכיפה מנהלית, קלה יחסית לביצוע ולכן מטיבה, הינה אכיפה שאינה נקיה מדילמות שיש לתת עליהן את הדעת ולהסדירן. 
הצורך להסדיר את השימוש בכלי אכיפה מנהליים קיים ביחס לכלל החוקים המאפשרים אכיפה מנהלית, אך בשל העובדה כי חוק רישוי עסקים הינו חוק המגביל את זכות היסוד לחופש העיסוק, הצורך בהסדרה כאמור חשוב ודחוף פי כמה, במיוחד לאור הקניית כלי אכיפה ממנהליים נוספים בתיקון 34 לחוק. 
המאמר מפרט, בקצרה, את כלי האכיפה המנהליים הקיימים על פי החוק, ומעלה את הצורך בהסדרת כללי השימוש בהם.  

להמשיך לקרוא בין אכיפה פלילית לאכיפה מנהלית בחוק רישוי עסקים

פורסמה טיוטת התוכנית הכלכלית – רישוי עסקים

משרד האוצר פרסם לציבור את טיוטת התוכנית הכלכלית הכוללת פרק הנוגע לרישוי עסקים.
אנו מצרפים את הטיוטא תוך הפניה לנושאים הרלוונטיים לרישוי עסקים.

להמשיך לקרוא פורסמה טיוטת התוכנית הכלכלית – רישוי עסקים