מאמרים אחרונים

הצעת חוק ההסדרים 2020 מבטלת בפועל את חובת פירסום המפרטים האחידים

קשה להבין כיצד המחוקק שהבין את החשיבות הקריטית של פרסום המפרטים האחידים לקידום והצלחה של כל רפורמה ברישוי עסקים, באשר היא, וחייב בתיקון 34 את נותני האישור לפרסמם בתוך מספר שנים מצומצם, לוקח עתה אחורה ומבטל בפועל חובה זו.

אנו מצרפים את נוסח המכתב ששלחנו לשר הפנים, שר האוצר ועוד גורמים חשובים ומשפיעים, לחזור בהם מהתיקון המוצע.

להמשיך לקרוא הצעת חוק ההסדרים 2020 מבטלת בפועל את חובת פירסום המפרטים האחידים

אכיפה מנהלית ברישוי עסקים כאמצעי למיגור הפשיעה

 במאמר זה, המהווה מאמר המשך למאמר שפירסמנו – “בין אכיפה פלילית לאכיפה מנהלית בחוק רישוי עסקים”, אנו דנים בשימוש באכיפה המנהלית על פי הוראות חוק רישוי עסקים ככלי למיגור הפשיעה בישראל. 

להמשיך לקרוא אכיפה מנהלית ברישוי עסקים כאמצעי למיגור הפשיעה

בין אכיפה פלילית לאכיפה מנהלית בחוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים (“החוק”) הינו חוק רגולטיבי במהותו. הוראותיו  ניתנות לאכיפה הן בכלים מנהליים והן בכלים פליליים. אכיפה מנהלית, קלה יחסית לביצוע ולכן מטיבה, הינה אכיפה שאינה נקיה מדילמות שיש לתת עליהן את הדעת ולהסדירן. 
הצורך להסדיר את השימוש בכלי אכיפה מנהליים קיים ביחס לכלל החוקים המאפשרים אכיפה מנהלית, אך בשל העובדה כי חוק רישוי עסקים הינו חוק המגביל את זכות היסוד לחופש העיסוק, הצורך בהסדרה כאמור חשוב ודחוף פי כמה, במיוחד לאור הקניית כלי אכיפה ממנהליים נוספים בתיקון 34 לחוק. 
המאמר מפרט, בקצרה, את כלי האכיפה המנהליים הקיימים על פי החוק, ומעלה את הצורך בהסדרת כללי השימוש בהם.  

להמשיך לקרוא בין אכיפה פלילית לאכיפה מנהלית בחוק רישוי עסקים

פורסמה טיוטת התוכנית הכלכלית – רישוי עסקים

משרד האוצר פרסם לציבור את טיוטת התוכנית הכלכלית הכוללת פרק הנוגע לרישוי עסקים.
אנו מצרפים את הטיוטא תוך הפניה לנושאים הרלוונטיים לרישוי עסקים.

להמשיך לקרוא פורסמה טיוטת התוכנית הכלכלית – רישוי עסקים

מכירת מזון מתוצרת ביתית – פתרונות שאומצו בארה”ב

תעשיית המזון הביתי הינו תחום עיסוק הצובר תאוצה באופן כללי, ובימי הקורונה בפרט. בישראל לא קיימת כל רגולציה המסדירה עיסוק זה. דרישות הרשויות בכלל ומשרד הבריאות בפרט הינן מורכבות ומסובכות, ואינן מותאמות לייצור ביתי במימדים קטנים.
מאמר זה מתייחס לתופעה ומציג את הפיתרונות אותם נקטו מדינות קליפורניה וניו יורק.
נציין כי קיימות מדינות נוספות בארה”ב שאימצו פיתרונות דומים.

תודה לאשר גרנר שהפנה את תשומת ליבנו לרגולציה בקליפורניה, ולאלחנן משי שהפנה אותנו לרגולציה במדינת ניו יורק

להמשיך לקרוא מכירת מזון מתוצרת ביתית – פתרונות שאומצו בארה”ב