חוק, תקנות וצו
רישוי & עסקים
מידע הנדרש לכל בעל עסק על הליכי הרישוי, סוגי עסקים ונושאים מעשיים נוספים
צ'יק צ'ק ליסט
מה שצריך לדעת ולבדוק לפני שפותחים עסק - בניית צ'ק ליסט אישי
חומר עזר
מאמרים אחרונים
וועדת האסדרה לרישוי עסקים
דוח הערכת השפעות רגולציה- רישוי דיפרנציאלי
ניהול חוות שרתי מחשבים
דו"ח וועדת החקירה – אסון הר מירון
הרשות אינה רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון