מאמרים אחרונים

מתן רישיון למרות התנגדות המשטרה- פסק דין כפר כנא
לא די בראיה מנהלית להוכחת הפרת תנאי רישיון
הארכת תקופות רישיונות עסק – ינואר 2021
נתונים סטטיסטיים ברישוי עסקים
פירוט עסקים לפי מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי
תיקון תקנות רישוי עסקים- 2021
פורסמו 4 מפרטים אחידים נוספים
סירוב משטרה בגין ראיות מנהליות לפעילות פלילית