מאמרים אחרונים

לא ניתן להוציא רישיון למכירת דלק ממשאית תידלוק
מתקני שעשועים החייבים ברישוי ובעמידה בתקנים ישראליים רשמיים
ההבדל בין רישיון למתקני שעשועים- פריט 7.10א לבין רישיון ללונה פארק- פריט 7.10ב
לא ניתן לתת רישיון ל”מחנה נוער” (פריט 7.8ב) למקום הפועל בכול ימות השנה
העדר הגדרת “יועץ בטיחות”- דו”ח וועדת זילר
מכתב בעניין היערכות לאירועים מיוחדים במקומות קדושים וקברי צדיקים
ועוד לשאלת האחריות לאישור ולבטיחות אירועים המוניים
עגלות מזון