מאמרים אחרונים

הצעת חוק ההסדרים 2021- פרק רישוי עסקים- פרסום להערות הציבור
מדוע אירועים דתיים וטקסים אינם טעונים רישיון עסק
פורסמו 10 מפרטים אחידים – 1.7.2021
דרישות רשות הרישוי- המפרט הרשותי – ושינוי הוראותיו
חישוב שטח מקווה- לעניין קבלת אישור כיבוי אש על יסוד תצהיר
צ’ק ליסט מאוחד לאירוע חד פעמי- מסמך היסטורי
החלטות ממשלה
בית דפוס דיגיטלי אינו טעון רישיון עסק