מאמרים אחרונים

מדריך “רישוי דיפרנציאלי”- איגוד ארצי לרישוי עסקים
שינוי בעלות (2)- פטירת בעל העסק- תקנות 33, 33א
שינוי בעלות (1) – העברת בעלות בעסק- תקנות 30 – 33א
פורסמו להערות הציבור טיוטות 9 מפרטים אחידים
הרשות צריכה לגלות מידע בדבר קיומו של צו סגירה שיפוטי לעסק
רישיון או היתר שניתן הוא אישי ולא ניתן להעברה
התערבות בית המשפט בשיקולי הרשות, כאשר היא מפרה את חובת ההגינות
תיקון התקנות בעניין שילוט בעסקים המוכרים או משכירים מוצרי עישון