חוק, תקנות וצו
רישוי & עסקים
מידע הנדרש לכל בעל עסק על הליכי הרישוי, סוגי עסקים ונושאים מעשיים נוספים
צ'יק צ'ק ליסט
מה שצריך לדעת ולבדוק לפני שפותחים עסק - בניית צ'ק ליסט אישי
חומר עזר
מאמרים אחרונים
סמכות רשות הרישוי להפעיל שיקול דעת
לפני פתיחת עסק יש לבדוק גם את הוראות תקנון הבית המשותף
פורסם תיקון לצו רישוי עסקים (מספר 3 לשנת 2022)
אין תוקף לדרישות המשטרה במפרטים האחידים לפריטים 4.2א ו 4.2ב לאחר תיקון הצו יוני 2022
פטור מחובת רישוי לקייטנות המופעלות על ידי צהרונים הפועלים במהלך השנה