אתר זה נועד לספק מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים.
באתר זה מובאת הפסיקה העדכנית הדנה בסוגיות משפטיות בתחום זה, וכן עדכוני הצעות חוק, הנחיות ונהלים רלוונטיים.
כן מתפרסמות באתר זה שאלות ותשובות, שנערכו על ידי מר אלחנן משי, העוסקות בפרקטיקה הנוהגת ברישוי עסקים ובשאלות שטרם ניתן להן מענה בפסיקה או בחקיקה.
אנו מאמינים כי הפרסומים המשפטיים והמעשיים יהוו כלי עזר שימושי לכל העוסקים בתחום.

מאמרים אחרונים

שוק

המונח “שוק” מתייחס לסוגים שונים של עסקים.
קיים שוק שהוא בדרך כלל חלק ממרחב עירוני קבוע, המורכב ממבני קבע ודוכנים. בשוק כזה, בדרך כלל,  נמכרים סוגים שונים של מוצרים הן מוצרי מזון והן אחרים. זהו השוק המסורתי.
קיים גם “שוק” שהוא במהותו מהווה יריד. מדובר במקבץ של דוכנים בלבד למכירת מוצרים שונים (כולל, או שלא כולל, מזון). “שוק” כזה יתקיים באותו מתחם פעם או פעמיים בשבוע. ובסוף כל יום כל הדוכנים יפונו מהמתחם.

מאמר זה עוסק בשאלה מהו “שוק” ואילו פרטי רישוי יכולים להיות רלוונטיים כאשר מוגשת בקשה  לניהול “שוק”.

מאמר זה נכתב במשותף עם מר אשר גרנר ומר אלחנן משי
להמשיך לקרוא שוק

ייצור תכשיטים ופריט 10.9

הוועדה הבין משרדית לרישוי עסקים נדרשה לדיון בשאלה כיצד יש לבדוק האם עסק מסוים המייצר תכשיטים הינו עסק טעון רישוי. השאלה התעוררה מאחר ובצו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי) התשמ”ג- 2013 אמנם לא קיים פריט רישוי ספציפי לעיסוק זה, אך ייתכן ובנתונים מסוימים יהיה נכון להחיל על העיסוק את פריט 10.9 לצו, זאת במיוחד כאשר לשם ייצור התכשיטים נעשה שימוש ב”חומרים מסוכנים”. להמשיך לקרוא ייצור תכשיטים ופריט 10.9

ניהול חסמים שיוצר חוק התכנון והבניה בהוצאת רישיון עסק

במאמר זה ריכזנו מספר חוקים וכללים היכולים להקל על בעל העסק ועל הרשות בבואם להתאים את העסק המבקש רישיון לדיני התכנון והבניה.

להמשיך לקרוא ניהול חסמים שיוצר חוק התכנון והבניה בהוצאת רישיון עסק

מכירת צמחים- פריט 6.7

פריט 6.7  מחייב הוצאת רישיון עסק ל “פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים- מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ”ר”.
במשתלות רבות בית העסק כולל, מעבר לשטח מכירת הצמחים הקמעונאית (“החנות”), גם מחסן המשרת את החנות וגם שטחי גידול ושטחי שירות נוספים, אליהם אין לקהל הקונים גישה. בשטחים אלו מגדלים הן צמחים ושתילים למכירה סיטונאית והן צמחים אשר מועברים לאזור המכירה.

נשאלנו מהם השטחים אשר יכללו ב”מקום למכירתם” לעניין הדרישה להוצאת הרישיון לפי פריט 6.7. להמשיך לקרוא מכירת צמחים- פריט 6.7

קיום אירועים חד פעמיים באולמות ספורט- הגשת הבקשה

נשאלנו מי צריך לבקש רישיון עסק כאשר אולם ספורט כגון ארנה בירושלים או אצטדיון יד אליהו  המשמשים בדרך כלל למשחקי ספורט מכרים לצורך עריכת אירוע מסוג דיסקוטק ( פריט 7.7ו’)

התשובה היא כי מפיק האירוע הוא בעל “העסק” ולכן הוא זה שצריך להגיש את הבקשה לרישיון  עסק לאירוע ולחתום עליה.
יחד עם זאת עליו להמציא ביחד עם טופס הגשת הבקשה הסכם שכירות מהגוף המנהל את המקום בדרך כלל, וכן פוליסת ביטוח רלוונטית.