חקיקה

בחוק רישוי עסקים בכלל ובצו רישוי עסקים בפרט קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים לשם הגדרת מונחים שונים.
בעמוד זה אנו מביאים את החוק ואת הצו בנוסח הכולל קישורים ישירים לאותן הגדרות.
כך גם ניתן למצא בעמוד זה את הצעות החוק המונחות על שולחן הכנסת, התיקונים האחרונים לחוק רישוי עסקים והחקיקה הרלוונטית החדשה הרלוונטית לענף זה.

 

מאמרים אחרונים

החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים- קיום דרישות המשטרה

החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א- 2001 (להלן: " החוק"), קובע כי מעסיק לא יקבל לעבודה ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר, וכן כי בגיר שהורשע כאמור, לא יעסוק בעבודה במוסד.
החוק מגדיר מהו "מוסד" לעניין חוק זה. בהגדרה זו נכללים מספר עסקים טעוני רישוי כגון- מכוני כושר, הסעת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים וקייטנה.
מכוח הוראות החוק הותקנו תקנות המפרטות את התנאים לקבלת אישור המשטרה לעניין קיום הוראות החוק.
לנוחותכם אנו מצרפים קישורים להוראות החוק והתקנות.

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א- 2001
תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים (אישור המשטרה), תשס"ג- 2003

שילוט בעסקים – דוגמאות ונוסח חוק לאיחוד השילוט

אנו מצרפים לנוחות המשתמשים קובץ המאגד בתוכו את סוגי השלטים הנדרשים להצבה בעסקים השונים על פי דרישות חוק רישוי עסקים והתקנות רלווטיות. – shilut

עוד אנו מבקשים לציין כי ב 4.7.17 פורסמה הצעת חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט), התע"ז – 2017. חוק זה אושר ביום 3.8.17.

מטרתו העיקרית של התיקון המוצע היא מתן אפשרות לבעלי עסקים אשר מוטל עליהם לפרסם בבית העסק שלטים שונים על פי דרישות גורמים מאשרים ורשויות שונות- לאחד את כל השלטים לשלט אחד.
למסמך החוק המלא והצעת החוק –  הצעת חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט), התשע"ז-2017חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט), התשע"ז- 2017

השגה על החלטת גורם מאשר או רשות רישוי

 כיצד יכול בעל עסק להגיש השגה (ערעור, בלשון הרגילה) על דרישות גורמים מאשרים או רשות רישוי, המתנים הסכמתם למתן הרישיון בקיום דרישות אלו.
כאשר מוגשת בקשה לרישיון עסק, נדרש בעל העסק לעמוד בתנאים שונים של גורמים מאשרים או של רשות הרישוי על מנת לקבל אישורם למתן רישיון עסק ואת הרישיון הנכסף.
כך גם, כאשר עסק מתנהל ברישיון, יכולים הגורמים המאשרים או רשות הרישוי לדרוש כי  העסק יעמוד בתנאים נוספים על מנת שהרישיון ישאר בתוקפו.

* מאחר ולא מצאנו פרסומים באתרי האינטרנט, כנדרש בחוק, בדבר אופן הפניה הספציפי לגורמים הארציים לשם הגשת השגה, (מלבד השגה על החלטות משרד העבודה והרווחה- קישור מצוי בסוף המאמר), פנתה הנהלת האתר לגורמים הרלוונטיים על מנת לזרז הליך פרסום כאמור.

להמשיך לקרוא השגה על החלטת גורם מאשר או רשות רישוי

רישוי עסקים ביהודה והשומרון – החוק וסמכות השיפוט

על עסקים טעוני רישוי המתנהלים ביהודה והשומרון ("איו"ש", "האזור"), יחולו הוראות תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) תשמ"א-1981 (להלן: "התקנון").

מאמר זה סוקר את הוראות התקון הרלוונטיות וסמכויות בתי המשפט בעניין רישוי עסקים באזור. להמשיך לקרוא רישוי עסקים ביהודה והשומרון – החוק וסמכות השיפוט

הרחבת סמכויות מקומיות למתן אישור "איכות הסביבה"

ביום 24.7.14 הרחיב השר להגנת הסביבה את סמכויות עובדי איכות הסביבה בחלק מהרשויות המקומיות כך שיוכלו לתת אישור למספר רב יותר של עסקים.

לנוחות הציבור אנו מצרפים קישור לאותה הסמכה הנוגעת לפריטי הרישוי הבאים-  2.1 א; 2.1 ב; 2.1 ה; 2.1 ז; 2.2 ח; 3.1 ; 3.3 ב; 3.4 ג; 4.3 א; 4.3 ב; 4.4 ז; 4.6 ו; 5.1 ב; 5.3 ג; 6.4 ; 7.1 א; 7.1 ג; 7.7 ח; 8.4 א;
8.6 ז; 8.7 ב; 8.8 א; 8.9 א; 10.1 ; 10.6 ב; 10.7 ג; 10.8 ב; 10.9 ; 10.10 ב; 10.10 ג; 10.10 ד; 10.14 ג; 10.14 ז; 10.16 ב.
הסמכה בעניין איכות הסביבה – ילקוט פרסומים 6845