רישוי פעילות באולם ספורט – פריטים 7.7ד ו-7.7יא

נשאלנו איזו פעילות המתבצעת באולם ספורט טעונה הוצאת רישיון עסק ואיזו אינה טעונה הוצאת רישיון כאמור.
מספר המושבים המצוי באולם (יותר או פחות מ 500) מהווה אינדיקציה לקביעת הגורמים המאשרים. לעצם הדרישה לרישוי, מספר המושבים יהיה רלוונטי רק בהבחנה אם האולם נועד לאימונים בלבד או גם לאירועים עם קהל.
הפעילות המתבצעת באולם תיבחן לפי אופיה היא, לשם קביעה האם יש להוציא בגינה רישיון עסק או לא.
המאמר הבא "עושה סדר"  בעניין זה. להמשיך לקרוא רישוי פעילות באולם ספורט – פריטים 7.7ד ו-7.7יא

עריכת "אירוע" בבריכת שחיה

נשאלנו האם קיום אירוע על שפת בריכת שחיה, או במתחם בו מצויה בריכת שחיה, טעון הוצאת רישיון עסק נפרד.
על מנת לענות על שאלה זו נבחן אילו סוגי "אירועים" מתקיימים במתחם הבריכה ומהי חובת הרישוי הרלוונטית לכל סוג אירוע, באם קיימת כזו בכלל. להמשיך לקרוא עריכת "אירוע" בבריכת שחיה

האם מכירת מוצרים, שאינם תרופות, בבית מרקחת טעונה הוצאת ריישון עסק נפרד?

ברשתות הפארם השונות נמכרים באותו בית עסק, בנוסף לתרופות ומוצרים רפואיים, מוצרים נוספים.
נשאלנו האם בגין מכירת מוצרים נוספים אלו נדרש בית העסק לקבל רישיון עסק נפרד.
בפסק דין שניתן עוד בשנת 1985 נקבע כי רישיון לניהול בית מרקחת יכלול גם רישיון למכירת כל המוצרים הנכללים ברשימה המפורטת בסעיף 32 לתקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות), תשמ"ב-1982 ("התקנות"). להמשיך לקרוא האם מכירת מוצרים, שאינם תרופות, בבית מרקחת טעונה הוצאת ריישון עסק נפרד?

עסק של אביזרי מין- פריט 6.12

ביום 28.8.17 ניתן פסק דין על ידי כבוד השופטת מיכל אגמון גונן הנוגע לבקשה לשימוש חורג בנכס המצוי במתחם הבורסה ברמת גן ובו מתנהל עסק של "חשפנות לצורך מיני" כהגדרת בית המשפט (פסק דין ערן ירושלמי).
לפסק דין זה קדמה הרשעתו של מנהל העסק בניהול עסק של "הצצה על מעשה מיני"( פריט 6.12)  ללא רישיון עסק כנדרש במשך כ 20 שנים.
אמנם מהותו של פסק הדין הינה דיון בשאלה מתחום דיני התכנון והבניה, אך בפסק דין זה גם נקבע כי עסק של מופע חשפנות לצורך גירוי מיני אינו נכלל בהגדרת המונח "בידור" או "מועדון" (עיסוק המותר על פי התב"ע באותו האזור) ולשאלות הנוגעות לרישוי עסקים ולסמכות העירייה לסרב למתן רישיון ל "עסק של אביזרי מין"  (פריט 6.12).
יצויין כי עיריית רמת גן לא השתמשה, במקרה זה, בסמכויותיה על פי סעיף 2ה לחוק רישוי עסקים ולא סירבה להוציא רישיון עסק מאיזה מהנימוקים המנויים באותו הסעיף. להמשיך לקרוא עסק של אביזרי מין- פריט 6.12

הנחיות משרד הבריאות לטיפול בבשר באטליז ובמחלקת אטליז במרכול

נשאלנו מהן דרישות משרד הבריאות לניהול עסק של אטליז או ניהול מחלקת בשר בתוך מרכול/סופר מרקט.
באפריל 2016 פרסם משרד הבריאות הנחיות בנוגע לתנאים התברואיים הנדרשים לשם קבלת אישור המשרד לניהול עסק של אטליז או מחלקת בשר בתוך מרכולים. (חוזר מספר 5/2016)
הנחיות אלו מתייחסות בין היתר לאטליז המוכר בשר ארוז מראש בלבד, טחינת בשר, פירוק, חיתוך ופריסה כשירות ללקוח לנגד עיניו ולפי בקשתו ושלא לנגד עיני הלקוח, ייצור בשר ועוף בגריל ומכירה במקום במסגרת רישיון יצרן.

מצורף קישור להנחיות משרד הבריאות האמורות –הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים ( פריטים 4.7 ג-ד, 4.4ב-ה לצו רישוי עסקים)