סוגי עסקים לפי פריטי הרישוי

רשימת העסקים הטעונים רישיון עסק הינה רשימה סגורה ואינה כוללת את כל העסקים הקיימים. בעמוד זה ניתן למצא מידע הנוגע לפריטי רישוי שונים המצויים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשמ"ג – 2013. המידע ערוך על פי שמות העסקים לפי סדר מספרי הפריטים. שמות העסקים מתייחסים הן לכינויים הנפוצים בשפה העברית והן לשמות העסקים כפי שהם רשומים בצו רישוי עסקים.
עמוד זה אינו מכיל את כל העסקים הטעונים רישיון עסק אלא אך ורק את העסקים אשר לגביהם התפרסמו מאמרים באתר זה.

רשימת העסקים לפי פריט
בית מרקחת – פריט 1.1

הגדרה בצו –  בית מרקחת כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] למעט בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים.
גורמים מאשרים – תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 200 מ'), משטרה, משרד הבריאות.
תקופת הרישיון- 5 שנים
מאמרים-
האם מכירת מוצרים, שאינם תרופות, בבית מרקחת טעונה הוצאת ריישון עסק נפרד?

כתובות קעקע – פריט 1.4ג
גידול בעלי חיים – פריט 3.2א
גידול בעלי חיים- עופות – פריט  3.2ח
  • הגדרה בצו: עופות- גידולם,אחזקתם,טיפול בהם
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), איכות הסביבה, משרד החקלאות
  • תקופת הרישיון: 10 שנים
  • חקיקה נוספת: יש לעיין בצו רישוי עסקים לגבי עמידה בדרישות תקנות נוספות
  • מאמרים:
הדברה – 3.3א

הגדרה בצו- הדברה תברואתית (להבדיל מהדברה חקלאית)

בית קפה – פריט 4.2א
מסעדה – פריט 4.2א
ייצור ועיבוד מזון – פריט 4.6א
  • הגדרה בצו: מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ייצורו עיבודו- מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום. (ההגדרה הנ"ל ביחס לכמויות קטנות מהמצויינות בפריט זה יכללו בפריט 4.6ו)
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ"ר), איכות הסביבה (פריט 4.6ו- לידיעה בלבד), עבודה ורווחה (אינו נמצא בפריט 4.6ו), משרד הבריאות
  • תקופת רישיון: 10 שנים
  • חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון , ייצורו והחסנתו) התשכ"א – 1960
  • מאמרים:
אטליז – פריט 4.7ג
הובלת מזון – פריט 4.6ד
קייטרינג   (הסעדה)- פריט 4.6ה
קיוסק – פריט 4.7א
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ"ר), משרד הבריאות (לידיעה)
  • תקופת הרישיון:  15 שנים
  • מאמרים:
מרכול – פריט 4.7ב ופריט 4.7ד
בר אקטיבי – פריט 4.8
  • הגדרה בצו: משקאות משכרים- עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 60 מ"ר לרבות סגירת חורף), משטרה
  • תקופת הרישיון: שנה
  • מאמרים:
מכירת משקאות אלכוהוליים – פריט 4.8
  • הגדרה בצו: משקאות משכרים- עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 60 מ"ר לרבות סגירת חורף), משטרה.
  • תקופת הרישיון: 1 שנה
  • מאמרים:
אבזרי מין – פריט 6.12

הגדרה בצו– עסק של אבזרי מין- מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני
גורמים מאשרים- תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ"ר), משטרה (לידיעה)
תקופת הרישיון – 15 שנים
מאמרים
עסק של אביזרי מין – פריט 6.12

קניון –  פריט 6.8

הגדרה בצו- מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ"ר לפחות.

 • ניהול קניון: 6.8א
 • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, עבודה ורווחה (לידיעה), משרד הבריאות
 • תקופת הרישיון: 3 שנים
  עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת לצו- כנ"ל למעט יידוע משרד העבודה והרווחה.
 • מאמרים:
הסעת נוסעים – פריט 8.4א
רוכלות – פריט 6.9
   • הגדרה: סעיף 2א(ה) לחוק רישוי עסקים- עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע.
   • גורמים מאשרים: ככלל הרישיון לרוכלות מתחלק לרוכלות מזון (יש ליידע את משרד הבריאות), רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת לצו (גורמים מאשרים לפי אותו פריט) ורוכלות אחרת- בכולן יש ליידע את כיבוי האש.
   • תוקף הרישיון: 1 שנה
   • חקיקה אחרת: יש לעיין בהוראות סעיפים 2א ו 5א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968
  • מאמרים :
בית מלון – פריט 7.1א
יחידות אירוח – 7.1ב
 • הגדרה בצו: השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על 4
 • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 6 חדרים סך הכול בכול יחידות האירוח), משרד הבריאות
 • תקופת הרישיון: 5 שנים
 • מאמרים:
 • בית אבות – פריט 7.1ג
  בריכת שחיה – פריט 7.4א

  הגדרה בצו- בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ונופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש.

  גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות.

  תקופת רישיון- 3 שנים

  מאמרים
  עריכת "אירוע" בבריכת שחיה
  דרישות משטרה לבריכות שחיה- פריט 7.4א
  דרישת רישיון עסק לבריכות שחיה בקיבוצים
  בריכות שחיה בבניין מגורים
  מתן רישיון עסק לבריכה ללא אישור בטיחות מערכות חשמל

  ג'קוזי – פריט 7.4ג

  הגדרה בצו- בריכת זרמים (ג'קוזי)

  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 3 שנים
  • מאמרים:
  בריכת זרמים (ג'קוזי) – פריט 7.4ג
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 3 שנים
  • מאמרים:
  מכון כושר – פריט 7.5
  משחקים – פריט 7.6
  אירוע ציבורי – פריט 7.7ה
  יריד מזון-  פריט 7.7י
  קייטנות – פריט 7.8א
  אולם אירועים – פריט 7.9
   • הגדרה בצו: אולם או גן לשמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות
   • תקופת הרישיון: 3 שנים
   • מאמרים:
  מתקני שעשועים – פריט 7.10א
  מעגנה – פריט 8.8ג
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, איכות הסביבה, משטרה, משרד הבריאות (לידיעה)
  • תקופת הרישיון: 15 שנים
  • מאמרים: