סוגי עסקים לפי א-ב

רשימת העסקים הטעונים רישיון עסק הינה רשימה סגורה ואינה כוללת את כל העסקים הקיימים. בעמוד זה ניתן למצא מידע הנוגע לפריטי רישוי שונים המצויים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשמ"ג – 2013. המידע ערוך על פי שמות העסקים בסדר אלפביתי, הן הכינויים הנפוצים בשפה העברית והן שמות העסקים כפי שהם רשומים בצו רישוי עסקים.
כן ניתן למצא בעמוד זה מידע לגבי עסקים אשר אינם טעונים רישיון עסק.
עמוד זה אינו מכיל את כל העסקים הטעונים רישיון עסק אלא אך ורק את העסקים אשר לגביהם התפרסמו מאמרים באתר זה.

רשימת העסקים
אבזרי מין – פריט 6.12

הגדרה בצו– עסק של אבזרי מין- מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני
גורמים מאשרים- תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ"ר), משטרה (לידיעה)
תקופת הרישיון – 15 שנים
מאמרים
עסק של אביזרי מין – פריט 6.12

אולם אירועים – פריט 7.9
  • הגדרה בצו: אולם או גן לשמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 3 שנים
  • מאמרים:
אטליז – פריט 4.7ג
אירוע ציבורי – פריט 7.7ה
בית אבות – פריט 7.1ג
בית מלון – פריט 7.1א
בית מרקחת – פריט 1.1

הגדרה בצו –  בית מרקחת כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] למעט בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים.
גורמים מאשרים – תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 200 מ'), משטרה, משרד הבריאות.
תקופת הרישיון- 5 שנים
מאמרים-
האם מכירת מוצרים, שאינם תרופות, בבית מרקחת טעונה הוצאת ריישון עסק נפרד?

בית קפה – פריט 4.2א
בר אקטיבי – פריט 4.8
  • הגדרה בצו: משקאות משכרים- עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 60 מ"ר לרבות סגירת חורף), משטרה
  • תקופת הרישיון: שנה
  • מאמרים:
בריכת זרמים (ג'קוזי) – פריט 7.4ג
 • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
 • תקופת הרישיון: 3 שנים
 • מאמרים:
בריכת שחיה – פריט 7.4א

הגדרה בצו- בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ונופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש.

גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות.

תקופת רישיון- 3 שנים

מאמרים
עריכת "אירוע" בבריכת שחיה
דרישות משטרה לבריכות שחיה- פריט 7.4א
דרישת רישיון עסק לבריכות שחיה בקיבוצים
בריכות שחיה בבניין מגורים
מתן רישיון עסק לבריכה ללא אישור בטיחות מערכות חשמל

ג'קוזי – פריט 7.4ג

הגדרה בצו- בריכת זרמים (ג'קוזי)

 • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
 • תקופת הרישיון: 3 שנים
 • מאמרים:
גידול בעלי חיים – פריט 3.2א
גידול בעלי חיים- עופות – פריט  3.2ח
  • הגדרה בצו: עופות- גידולם,אחזקתם,טיפול בהם
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), איכות הסביבה, משרד החקלאות
  • תקופת הרישיון: 10 שנים
  • חקיקה נוספת: יש לעיין בצו רישוי עסקים לגבי עמידה בדרישות תקנות נוספות
  • מאמרים:
הדברה – 3.3א

הגדרה בצו- הדברה תברואתית (להבדיל מהדברה חקלאית)

הובלת מזון – פריט 4.6ד
הסעת נוסעים – פריט 8.4א
חדר בריחה – אינו טעון רישיון
חנות נוחות

"חנות נוחות" הינו מונח שמשתמשים בו על מנת לתאר חנויות הצמודות לתחנות דלק, ניתן לשלם בהן עבור הדלק ולרכוש בהן מוצרי ריענון וצריכה נוספים. יש להבחין בין חנויות אלו לבין חנויות אחרות המצויות במתחמי תחנות דלק.
כך גם יש להבחין בין חנויות אלו לבין חנויות המצויות במרחב העירוני ואינן קשורות לתחנות דלק, חנויות הנקראות בדרך כלל פיצוציות או קיוסקים.
עבור חנות נוחות יש להוציא רישיון עסק נפרד מתחנת הדלק לפי תוכן העיסוק בה.
הנכון הוא כי שעות ומועדי הפתיחה של חנויות הנוחות יהיו כמו של תחנת הדלק אליה הן צמודות.

למאמר המלא-  "חנות נוחות"

יחידות אירוח – 7.1ב
 • הגדרה בצו: השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על 4
 • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 6 חדרים סך הכול בכול יחידות האירוח), משרד הבריאות
 • תקופת הרישיון: 5 שנים
 • מאמרים:
 • ייצור ועיבוד מזון – פריט 4.6א
   • הגדרה בצו: מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ייצורו עיבודו- מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום. (ההגדרה הנ"ל ביחס לכמויות קטנות מהמצויינות בפריט זה יכללו בפריט 4.6ו)
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ"ר), איכות הסביבה (פריט 4.6ו- לידיעה בלבד), עבודה ורווחה (אינו נמצא בפריט 4.6ו), משרד הבריאות
   • תקופת רישיון: 10 שנים
   • חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון , ייצורו והחסנתו) התשכ"א – 1960
   • מאמרים:
  יריד מזון-  פריט 7.7י
  כתובות קעקע – פריט 1.4ג
  מירוץ מרתון – אינו טעון רישיון
  מכון כושר – פריט 7.5
  מכירת משקאות אלכוהוליים – פריט 4.8
   • הגדרה בצו: משקאות משכרים- עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 60 מ"ר לרבות סגירת חורף), משטרה.
   • תקופת הרישיון: 1 שנה
   • מאמרים:
  מסעדה – פריט 4.2א
  מעגנה – פריט 8.8ג
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, איכות הסביבה, משטרה, משרד הבריאות (לידיעה)
  • תקופת הרישיון: 15 שנים
  • מאמרים:  
  מרכול – פריט 4.7ב ופריט 4.7ד
  משחקים – פריט 7.6
  מתקני שעשועים – פריט 7.10א
  פילאטיס – כולל מכשירי פילאטיס אינו טעון רישיון
  קיוסק – פריט 4.7א
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ"ר), משרד הבריאות (לידיעה)
   • תקופת הרישיון:  15 שנים
   • מאמרים:
  קייטנות – פריט 7.8א
  קייטרינג   (הסעדה)- פריט 4.6ה
  קניון –  פריט 6.8

  הגדרה בצו- מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ"ר לפחות.

  • ניהול קניון: 6.8א
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, עבודה ורווחה (לידיעה), משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 3 שנים
   עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת לצו- כנ"ל למעט יידוע משרד העבודה והרווחה.
  • מאמרים:
  קעקועי חינה – אינו טעון רישיון
  רוכלות – פריט 6.9
    • הגדרה: סעיף 2א(ה) לחוק רישוי עסקים- עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע.
    • גורמים מאשרים: ככלל הרישיון לרוכלות מתחלק לרוכלות מזון (יש ליידע את משרד הבריאות), רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת לצו (גורמים מאשרים לפי אותו פריט) ורוכלות אחרת- בכולן יש ליידע את כיבוי האש.
    • תוקף הרישיון: 1 שנה
    • חקיקה אחרת: יש לעיין בהוראות סעיפים 2א ו 5א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968
   • מאמרים :