תכנון ובניה וחוק רישוי עסקים

אחד התנאים לקבלת רישיון עסק הוא עמידה בדיני התכנון והבניה. על פי נתוני משרד הפנים 33% מהעסקים הטעונים רישיון עסק לא קיבלו רישיון בשנת 2015 בשל אי עמידה בדינים אלו.
התאמת העסק לדיני התכנון והבניה כרוכה הן בהתאמתו לתב"ע והן בהתאמתו להיתר הבניה לאותו נכס ספציפי בו ממוקם העסק. כאשר העסק אינו תואם את היתר הבניה שניתן למבנה יידרש היתר לשימוש חורג, אשר לא בהכרח יינתן, ואם יינתן, יהיה הדבר כרוך בעלויות לא מבוטלות לבעל העסק.
בעיה קשה נוספת בדרישה להתאמת העסקים לדיני התכנון והבניה הינה עסקים הממוקמים במבנים ישנים. לעיתים קרובות עסקים אלו מתנהלים שנים רבות על ידי אותו אדם, לבעליהם לא קיימות באמת אפשרויות תעסוקה אחרות, ואילו את התוכניות המקוריות של המבנה עצמו קשה מאד לאתר, אם בכלל קיימות כאלו.
במהלך השנים נעשו מספר ניסיונות להקל על דרישה מוחלטת זו. כך למשל התפרסמה הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה בדבר "זוטי דברים" המאפשרת במקרים מסוימים מתן רישיון לעסק גם אם אינו עומד בדיני התכנון והבניה וכן התפרסמו נהלי היועץ המשפטי של עיריית חיפה אשר אומצו על ידי בית המשפט ומקלות גם הן על הליך הוצאת רישיון העסק במקרים אלו.
הבעיות הנובעות מקשר זה בין שני החוקים רחוקות מפתרון.
בעמוד זה ניתן למצא דיון בסוגיות הנפוצות הנוגעות לקשר בין שני החוקים ולאפשרויות הקיימות והרצויות לפתרון.

מאמרים אחרונים

רישיון לעסק כאשר בנכס קיימות חריגות בניה שאינן קשורות לעסק

קיימים מקרים בהם עסק מצוי בנכס אשר בחלקו קיימות חריגות בניה (או שימושים חורגים), אך ככל שהדבר מתייחס לחלק הנכס בו מצוי העסק, מתקיימים דיני התכנון והבניה (תו"ב)במלואם.

נשאלנו האם ניתן להתנות מתן רישיון לעסק בכך שמכלול הנכס יעמוד במלא דיני התכנון והבניה. להמשיך לקרוא רישיון לעסק כאשר בנכס קיימות חריגות בניה שאינן קשורות לעסק

"היטלי השבחה" והתרנגולת שמטילה ביצי זהב

נושא "היטל ההשבחה" מקביל למשל המפורסם ממשלי איזופוס המספר על תרנגולת המטילה ביצת זהב: אחת מהתרנגולות של עני ואשתו הטילה ביצי זהב אחת בכל יום. האיכר לא הסתפק בביצה אחת, הוא חשב שאם התרנגולת מטילה ביצת זהב בכל יום בוודאי מסתתר בתוכה מצבור זהב ולכן יום אחד הוא החליט להרוג את התרנגולת ולחתוך את בטנה, אך כשעשה זאת, לא מצא שם אפילו ביצת זהב אחת.

משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר הודיעו על קיצוץ של 25 אחוז בבירוקרטיה וברגולציה. אלא שבכול הנוגע להקלה אותה ביקשו להחיל על גביית "היטלי השבחה" נמצאו באים לברך… ללא הצלחה.

מאמר זה פורסם על ידי אלחנן משי גם בעיתון דה מרקר ביום 23.4.17-  "היטלי השבחה הורגים עסקים קטנים"

להמשיך לקרוא "היטלי השבחה" והתרנגולת שמטילה ביצי זהב

הנזקים הכלכליים הנגרמים בשל התארכות הליכי רישוי בתכנון ובניה

 רבות נאמר על תקופת הזמן הארוכה הנדרשת לשם הוצאת רישיון עסק ולשם קבלת היתרים בתחום התכנון והבניה. אך כאשר בעל עסק נדרש, לשם קבלת הרישיון, לקבל היתר כלשהו מרשויות התכנון והבניה- המצב הופך לבלתי נסבל כמעט.
הבעיה אינה התארכות הליכים בירוקרטים בלבד. מדובר בנזקים כלכליים כבדים הנגרמים הן לפרט והן לכלל הציבור.  להמשיך לקרוא הנזקים הכלכליים הנגרמים בשל התארכות הליכי רישוי בתכנון ובניה

מתן היתר זמני או רישיון זמני לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה

נשאלנו האם ניתן לתת לעסק אשר עומד בדרישת רשויות מאשרות, אינו עומד בדרישות דיני התכנון והבניה ומצוי בשלבי הסדרתם, היתר זמני או רישיון זמני לתקופה מצטברת העולה על שנה? להמשיך לקרוא מתן היתר זמני או רישיון זמני לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה

אישור הנדסה- ריבוי עסקים בעסק אחד

עסקים רבים כוללים, בעסק אחד אינטגרלי, מספר פריטי רישוי שונים.
נשאלנו כיצד יש להגיש תוכניות בבקשה לרישוי אותו "עסק מורכב", וכיצד יבדק אותו העסק על ידי מהנדס מטעם הרשות. להמשיך לקרוא אישור הנדסה- ריבוי עסקים בעסק אחד