דרישת רישיון לעסק שאינו למטרת רווח- סעיף 32 לחוק רישוי עסקים

סעיף 32 לחוק רישוי עסקים קובע את העיקרון לפיו עיסוק של קבוצת אנשים יהיה טעון רישיון עסק גם אם אינו למטרת רווח. זאת בשני תנאים: האחד- שאותה קבוצה משלמת דמי חבר על מנת ליהנות מאותו עיסוק או שהעיסוק משמש קבוצה סגורה של אנשים, והשני- שאילו היה העיסוק פתוח לציבור הרחב היה טעון רישיון עסק.
בפרקטיקה היומיומית השתרשה הפרשנות הכללית לסעיף זה לפיה עיסוק יהיה טעון רישיון בין שהוא למטרת רווח ובין אם לא, בתנאי שהוא נמנה על העיסוקים הטעונים רישוי המנויים בתוספת הראשונה לצו רישוי עסקים ובתנאי שזהו "עסק".
מאמר זה דן בפרשנויות השונות לסעיף זה.
אנו מבקשים להודות למר אילן אמסלם על הערותיו המועילות ועל ההפניה לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא.
להמשיך לקרוא דרישת רישיון לעסק שאינו למטרת רווח- סעיף 32 לחוק רישוי עסקים

הסעת חברים לעבודה כנגד החזר הוצאות אינה מהווה עסק

בפסק דין הרשגורין נפסק כי הסעת חברים לעבודה ובחזרה ממנה על ידי אחד העובדים כנגד קבלת החזר הוצאות הנסיעה מהמעביד לא תיחשב לעסק של הסעות.

להמשיך לקרוא הסעת חברים לעבודה כנגד החזר הוצאות אינה מהווה עסק

הפחתת רגולצית כיבוי אש במבנים קיימים

אנו מצרפים הנחיות כיבוי אש להפחתת הרגולציה במבנים קיימים.

ההנחיות פורסמו באוגוסט 2017.

קישור- הפחתת רגולציה כיבוי אש אוגוסט  17

דרישות המשטרה בעניין מאבטחים בעסק טעון רישוי

 

עסקים רבים נדרשים להעסיק מאבטח/ים לשם קבלת אישור משטרה לרישיון עסק.

לנוחותכם אנו מצרפים קישור למפרט 151- הנחיות המשטרה בעניין מאבטחים בעסק טעון רישוי

ניהול עסק ללא רישיון- עבירה נמשכת ומתחדשת

האם ניתן להגיש כתב אישום נוסף נגד בעל עסק שכבר הואשם או הורשע בניהול אותו העסק ללא רישיון?
סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי "אין דנים אדם על מעשה שזוכה או הורשע קודם לכן בשל עבירה שבו…"
לכאורה- אם הוגש כתב אישום כנגד בעל עסק בגין ניהול עיסקו ללא רישיון, לא ניתן להגיש נגדו כתב אישום נוסף בגין ניהול אותו העסק ללא רישיון. אלא שבפסיקה נקבע כי עבירת של ניהול עסק ללא רישיון, ו/או ניהול עסק בניגוד לצו סגירה שכבר הוצא על ידי בית משפט, הינה עבירה נמשכת/מתחדשת והיא מבוצעת בפועל בכול יום מחדש.
במאמר זה נעמוד על הכללים שנקבעו בפסיקה להגשת כתב אישום נוסף בגין ניהול עסק ללא רישיון ובגין ניהול עסק בניגוד לצו סגירה. להמשיך לקרוא ניהול עסק ללא רישיון- עבירה נמשכת ומתחדשת