רישוי מפעלים בעלי חשיבות לאומית- מעקב אחר הליך החקיקה

ביום א' האחרון 18.2.18 התקיים דיון סוער בוועדת הפנים של הכנסת בעניין אישור תיקון לחוק רישוי עסקים לפיו רישוי מפעלים אשר יוגדרו על ידי וועדה מייעצת כ "מפעלים בעלי חשיבות לאומית", יעבור מסמכות הרשות המקומית בה ממוקם המפעל לאחריות יחידה  נפרדת במשרד הפנים.
משמעות תיקון חוק זה הינה כי גם הליך הרישוי, אך לא פחות חשובף הליך האכיפה בעניין מפעלים אלו- יעבור לסמכות משרד הפנים ולא יהיה נתון יותר לרשויות המקומיות כלל.
היום 22.2.18 התפרסמה ידיעה באתר YNET כי וועדת הפנים אישרה ביום 21.2.18 את הצעת החוק, בשינויים מסוימים, והעבירה אותה לדיון בכנסת בקריאה שניה ושלישית.
אישור תיקון החוק בעניין רישוי המפעלים בעלי החשיבות הלאומית- כתבה ב YNET
תזכיר חוק- רישוי מפעלים בעלי חשיבות לאומית

תזכיר חוק- הרפורמה ברישוי עסקים

ביום 22.1.18 פורסם תזכיר חוק בעניין הקלות בחוק רישוי עסקים. התזכיר צפוי לעלות לדיון בועדת השרים המיוחדת לעניין התוכנית הכלכלית לשנת 2019 ביום 29.1.18.
במאמר זה צירפנו את נוסח התזכיר המלא.
לנוסח התזכיר- להמשיך לקרוא תזכיר חוק- הרפורמה ברישוי עסקים

תזכיר חוק- הקלות בדרישות כיבוי אש

ביום 22.1.18 התפרסם תזכיר חוק בעניין הקלות בדרישות כיבוי אש ביחס לנכסים שונים.
במאמר זה צירפנו את נוסח התזכיר המלא.
התזכיר צפוי לעלות לדיון בוועדת השרים המיוחדת לעניין התוכנית הכלכלית לשנת 2019 ביום 29.1.18
לנוסח התזכיר המלא- להמשיך לקרוא תזכיר חוק- הקלות בדרישות כיבוי אש

תזכיר חוק- רישוי מפעל בעל חשיבות לאומית

ביום 17.1.18 התפרסם תזכיר חוק המיישם את החלטת הממשלה מיום 11.1.18 לפיו תועבר הסמכות לרישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית מרשות הרישוי למנהל היחידה לרישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית.

במאמר זה אנו מביאים את נוסח התזכיר במלואו-
להמשיך לקרוא תזכיר חוק- רישוי מפעל בעל חשיבות לאומית

הגנה מן הצדק- הבטחת רשות שלא להגיש כתב אישום

המציאות מראה כי רוב העסקים אינם מקבלים רישיון עסק בטרם יחלו להפעיל את עסקם. יותר מכך, עסקים רבים, בשל החשש כי קבלת הרישיון אינה בהישג ידם או שהיא כרוכה במעבר מכשולים שאין הם יכולים לעמוד בהם, אינם מגישים בקשה לרישיון עסק כלל.
במקרים רבים, רשות הרישוי אינה ממהרת להגיש כתבי אישום ומאפשרת לבעל העסק להשיג את הרישיון תוך הסכמות, או הבנות, כי כל עוד הוא עומד בתוכנית המוסכמת, לא יוגש נגדו כתב אישום.
מאמר זה עוסק בשאלה האם במקרה שהושגו הסכמות כאלו ובכול זאת הוגש כתב אישום, תעמוד לבעל העסק הטענה להגנה מן הצדק בשל "הבטחה שלטונית" כי לא יוגש כתב אישום נגדו.

להמשיך לקרוא הגנה מן הצדק- הבטחת רשות שלא להגיש כתב אישום