בטיחות באירועים המוניים? משרד העבודה מסרב לטפל בנושא

משרד העבודה הוא הנושא באחריות לבטיחות באירועים המוניים, אך משום מה הוא מסרב לקחת על עצמו את הטיפול בהסדרת הנושא.

למאמר השלם בעיתון דה מרקר- בטיחות באירועים המוניים

הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק

האנשים המשכירים צימרים מציעים ללקוחותיהם, לעיתים קרובות, גם אספקת ארוחת בוקר לפי בקשתם. נשאלנו האם אספקת ארוחות אלו מחוייבת ברישיון עסק בפני עצמה.

אדם המנהל עד 4 יחידות אירוח ומספק לאורחיו גם ארוחות  אינו חייב ברישיון עסק בגין "שירותי הסעדה". זאת מכמה סיבות-
1.מדובר בפעילות שולית ובהיקף קטן.
2.ניקבע כבר שלעסק של עד ארבעה צימרים אין צורך ברישיון וכך גם בריכת שחייה  או ג'קוזי עבורם.
3.אין מדובר במסעדה הפתוחה לציבור בתשלום אלא חלק מהפעילות של הצימרים והיא מיועדת עבורם בלבד.
4.יצויין כי שונה הדבר כאשר מדובר במתחם צימרים שלידו ניבנית מסעדה המספקת מזון להרבה לקוחות או כאשר מדובר בעסק הנפרד מניהול הצימר ומספק ארוחות  למתארחי צימרים שונים לפי הזמנה. להמשיך לקרוא הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק

תוקפם של רישיונות

צו רישוי עסקים משנת 2013 קבע תקופת זמן חדשה לתוקפו של רישיון עסק. תקופת הזמן לרישיון עסק נקבעה בטור ו' בתוספת לצו ומתייחסת לכל עסק המנוי בתוספת זו.
לכאורה משנת 2013 תוקפם של רישיונות עסק יהיה לפי האמור בתוספת לצו. אלא שבשל קישור תוקפם של הרישונות לפרסום מפרטים אחידים- הרי שביחס לכל העסקים שטרם פורסם להם מפרט אחיד או שאינם פריטים חדשים שנוספו בצו משנת 2013 (ולא היו קיימים בצו משנת 1995) (להלן: "הפריטים החדשים"), תוקף הרישיונות נותר כשהיה על פי הצו והתקנות אשר היו תקפים ערב כניסת הצו לתוקף. ( עד שנת 2013- תוקפם של הרישונות נקבע בתקנות רישוי עסקים ולא בצו).
המשמעות היא שתוקפם של כל רישיונות העסק (למעט אלו שלגביהם פורסם מפרט אחיד- 11 במספר, ולמעט פריטי הרישוי החדשים) יהיה על פי ההוראות שהיו בתוקף על פי הצו משנת 1995 והתקנות שהותקנו בשנת 2000.
במאמר זה להלן, מפורטים פריטי הרישוי לגביהם פורסם מפרט אחיד ופריטי הרישוי החדשים. כן צרפנו קישור לתקנות משנת 95 ולצו רישוי עסקים משנת 95, שכן חקיקה זו אינה זמינה, למרות שהינה בתוקף. להמשיך לקרוא תוקפם של רישיונות

האם אירוע הדלקת נרות חנוכה טעון רישיון עסק

נשאלנו האם אירוע הדלקת נרות חנוכה, אשר צפויים להגיע אליו מעל 1,000 אנשים, הכולל הקמת טריבונות, הקמת אוהלים ואינו כולל מזון טעון רישיון עסק?

טקס הדלקת נרות הינו אירוע דתי אשר אינו טעון רישיון עסק, אך יש לקבל אישור המשטרה על פי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ"ג- 1962

לפיכך על יוזמי ארועים מסוג זה לפנות למשטרה מבעוד מועד ולקבל אישורה לקיום האירוע, הן מבחינת סדרי התנועה והן מבחינת בטיחות מבנים זמניים המוקמים לכבוד האירוע.

אילו עסקים ניתן לפתוח בשבת בתל אביב?

נשאלנו אילו עסקים ניתן לפתוח בימי שבת ומועדי ישראל (להלן: "ימי מנוחה") בתל אביב, היכן, ובאילו מגבלות?
חוק  העזר העירוני לתל אביב יפו  (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש"ם – 1980 (להלן: "חוק העזר") מתיר פתיחת חנויות ומרכולים בימי המנוחה, בעיר תל אביב, באזורים מסוימים בלבד.
בית המשפט הגבוה לצדק, בפסק דין המרכולים מיום 26.10.17, בהרכב מורחב של 7 שופטים, אישר את תוקפם של התיקונים בחוק העזר, אשר הסדירו את פתיחת המרכולים.
מאמר זה בוחן את הוראות חוק העזר ואת ההיבט המשפטי והחברתי שלו.
המאמר נכתב במשותף על ידי מר אלחנן משי ועו"ד שושי יוסקוביץ'

להמשיך לקרוא אילו עסקים ניתן לפתוח בשבת בתל אביב?