אתר זה נועד לספק מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים.
באתר זה מובאת הפסיקה העדכנית הדנה בסוגיות משפטיות בתחום זה, וכן עדכוני הצעות חוק, הנחיות ונהלים רלוונטיים.
כן מתפרסמות באתר זה שאלות ותשובות, שנערכו על ידי מר אלחנן משי, העוסקות בפרקטיקה הנוהגת ברישוי עסקים ובשאלות שטרם ניתן להן מענה בפסיקה או בחקיקה.
אנו מאמינים כי הפרסומים המשפטיים והמעשיים יהוו כלי עזר שימושי לכל העוסקים בתחום.
מאמרים אחרונים

שיקולי בית המשפט בקביעת המועד לסגירת עסק- ס' 16

כאשר אדם מורשע בניהול עסק ללא רישיון, ייתן בית המשפט, בין היתר צו המורה על סגירת העסק. צו זה אינו בגדר חלק מהעונש על ניהול עסק ללא רישיון אלא צו שמטרתו הפסקת המשך ביצוע העבירה.
לכאורה, צו הסגירה אמור להיות מיידי אלא שברוב המקרים בית המשפט ייתן לבעל העסק ארכה של מספר חודשים על מנת לנסות ולקבל רישיון לעסק בטרם יכנס צו הסגירה לתוקפו.
מאמר זה דן בסיבות ובשיקולים של בית המשפט למתן ארכה זו.  להמשיך לקרוא שיקולי בית המשפט בקביעת המועד לסגירת עסק- ס' 16

הארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס' 16 לחוק רישוי עסקים (3)

במהלך חודש יוני 2017 ניתנו על ידי בתי המשפט שני פסקי דין נוספים המתייחסים לשאלת הארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי סעיף 16 לחוק רישוי עסקים.

אנו מבקשים לציין כי עמדת בתי המשפט בעניין הארכת תוקף צווי סגירה אינה אחידה וכי לא ניתן לעמוד על קו אחיד מנחה בסוגיה זו, וכל מקרה נדון לגופו ולפי נסיבותיו.

בפסק דין סופר חסד בית המשפט סירב לבקשה להארכת מועד לכניסה לתוקף של צו הסגירה למרות הסכמת הרשות שכן קבלת הרישיון אינה קרובה. כאן מתח בית המשפט ביקורת גם על הרשות שאינה נוקטת מדיניות אחידה בבקשות מסוג זה.

בפסק דין אבי גרבי אישר בית המשפט מתן ארכה לכניסת צו סגירה לתוקף שכן "ההכנות להגשת בקשה לשימוש חורג בנכס עומדות לקראת סיום"

להמשיך לקרוא הארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס' 16 לחוק רישוי עסקים (3)

הנחיות משרד הבריאות לטיפול בבשר באטליז ובמחלקת אטליז במרכול

נשאלנו מהן דרישות משרד הבריאות לניהול עסק של אטליז או ניהול מחלקת בשר בתוך מרכול/סופר מרקט.
באפריל 2016 פרסם משרד הבריאות הנחיות בנוגע לתנאים התברואיים הנדרשים לשם קבלת אישור המשרד לניהול עסק של אטליז או מחלקת בשר בתוך מרכולים. (חוזר מספר 5/2016)
הנחיות אלו מתייחסות בין היתר לאטליז המוכר בשר ארוז מראש בלבד, טחינת בשר, פירוק, חיתוך ופריסה כשירות ללקוח לנגד עיניו ולפי בקשתו ושלא לנגד עיני הלקוח, ייצור בשר ועוף בגריל ומכירה במקום במסגרת רישיון יצרן.

מצורף קישור להנחיות משרד הבריאות האמורות –הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים ( פריטים 4.7 ג-ד, 4.4ב-ה לצו רישוי עסקים)

ידיעון מקצועי לרישוי עסקים מס' 13, יולי 2017 – סקירה

משרד הפנים פרסם בחודש יולי 2017 ידיעון רישוי עסקים, ה- 13 במספר.
ידיעון זה הוא הראשון בעריכתה של הגב' חוה מונדרוביץ' מאז כניסתה לתפקיד מנהלת רישוי עסקים במשרד הפנים, ואנו מברכים אותה על כך.
בידיעון זה ניתן למצא מאמר בעניין חידושי חקיקה שפורסמו בשנה האחרונה והחלטות שונות של הוועדה הבינמשרדית (בנושא פעילות חץ וקשת (אינה טעונה רישיון עסק), מתקנים מתנפחים (הועבר להמשך דיון בוועדה, אך נקבע שמתקנים מתנפחים קבועים כגון מתקני ג'ימבורי בקניונים חייבים ברישיון עסק), אישור משטרה לאירוע המוני, חניונים, פיינטבול (רישוי לפי פריט 7.10א), שימוע בטרם הגשת כתב אישום ועוד).
כך גם הובאו בידיעון תקצירי פסקי דין שונים שניתנו בשנת 2016 שנערכו על ידי עו"ד ידידה אריה ונתונים סטטיסטיים לגבי עסקים הפועלים ללא רישיון על פי סקר שנערך בשנת 2015.
ניתן לקרא גם ראיון עם מר אשר גרנר, יו"ר הוועדה הבין משרדית לרישוי עסקים, בעניין הרפורמה ברישוי עסקים בראי הזמן, מאמר של טפסר יצחק שמעוני בעניין אישור כיבוי אש על בסיס תצהיר, ומאמר על המגמה לפשט את הליך קבלת רישיון עסק ולהופכו לדיגיטלי.
לידיעון המלא- ידיעון משרד הפנים לרישוי עסקים 2017

פתיחת מרכולים בשבת בתל אביב

זה לא מכבר התקיים דיון חוזר בבג"צ בנושא פתיחת מרכולים בשבת במספר מצומצם בעיר תל אביב יפו לבקשת שר הפנים וגורמים אחרים.
העלאת דרישה זו מעוררת ריב ומחלוקות בעיר שבה, יותר מכול מקום אחר במדינה, חיים אנשים תוך הערכה וכיבוד אורחות חיי האחר.
בשל אופיה של העיר, הרכב האוכלוסיה המתגוררת בה, צעירים ומבוגרים, דתיים, חרדים וחילונים, ישראלים וילידי מדינות אחרות- אין כל סיבה לסגירת המרכולים בשבתות. להמשיך לקרוא פתיחת מרכולים בשבת בתל אביב